សេចក្តីណែនាំ លេខ ០៩៧ គ.ជ.ប.ស.ណ.ន ស្តីពីការងារបណ្តុះបណ្តាល និងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត នៅតាមរាជធានី ខេត្ត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News