តារាងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ (ដំណាក់កាលបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News