ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយរបស់ ឯកឧត្តម ហេង ស៊ីឡេង សមាជិក គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News