សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យ​ គ.ជ.ប​ លេខ ០០១ គ.ជ.ប ស្តីពី សមាសភាពក្រុមអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

បន្ទាប់ពីបានចូលកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិថ្មី ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណៈកម្មាធិការ- ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានសម្រេចបង្កើតក្រុមអ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប សម្រាប់ទាក់ទង និងឆ្លើយឆ្លងផ្លូវការជាមួយសាធារណជន បណ្តាញសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ។
យោងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៦ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមអ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប មានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

១. ឯកឧត្តម    ហង្ស ពុទ្ធា    សមាជិក គ.ជ.ប    ប្រធាន

២. ឯកឧត្តម    ម៉ុក ដារ៉ា     អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប    អនុប្រធាន

៣. ឯកឧត្តម    ខន កែវមនោ ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន
                អប់រំ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ    សមាជិក

៤. លោក    សំ សាវុធ    អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និង
                បច្ចេកទេស     សមាជិក

៥. លោក    ជាវង់ សុគារិទ្ធ    ជំនួយការ គ.ជ.ប និងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
                បណ្តុះបណ្តាល និងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត    សមាជិក

ចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ អ្នកសារព័ត៌មានអាចទាក់ទងមកអ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប តាមរយៈទូរសព្ទដូចខាងក្រោម ៖

១. ឯកឧត្តម    ហង្ស ពុទ្ធា           012 959 666

២. ឯកឧត្តម    ម៉ុក ដារ៉ា             012 636 007

៣. ឯកឧត្តម    ខន កែវមនោ      012 855 018

៤. លោក        សំ សាវុធ  ​​         012 909 966

៥. លោក        ជាវង់ សុគារិទ្ធ     089 994 569

ឬផ្ញើសារតាមអ៊ីម៉ែល (e-mail) ៖ info@nec.g
 

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News