សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប លេខ ០៨២ គ.ជ.ប ស្តីពីបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News