សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប លេខ ០៧៦ គ.ជ.ប ស្តីពី ប្រធាន គ.ជ.ប ទទួលជួបអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News