សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលេខ ១៧៥ គ.ជ.ប.អគ្គ៖ បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ត្រូវបានបិទផ្សាយនៅតាមឃុំ សង្កាត់ទូទាំងប្រទេស

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News