ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយរបស់ ឯកឧត្តម ហ៊ីង ធីឫទ្ធិ សមាជិក គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News