សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ ០៩០​ គ.ជ.ប.ស.ជ.ណ ស្ដីពី ការតម្កល់សេចក្ដីចម្លងប្រកាសស្ដីពីការចុះឈ្មោះ​ក្នុងបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ​នៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានបញ្ជាក់នីត្យានុកូលកម្ម សម្រាប់ការប្រើឱ្យការចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ​សង្កេតមើលដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះ ...

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News