វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប ជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាមន្ត្រីកិច្ចសន្យាខ្លី ចំនួន ១៧៥ រូប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News