ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយរបស់ ឯកឧត្តម ហ៊ែល សារ៉ាត់ សមាជិក គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News