វីដេអូប្រសាសន៍ ឯកឧត្ដម ម៉ុក ដារ៉ា ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ គ្រប់គ្រងទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News