សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន នៅ​ថ្ងៃ​ទី១០ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ២០១៦ ​គ.ជ.ប បានដាក់ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់ជាផ្លូវការ​នូវ​គេហទំព័រ គ.ជ.ប ថ្មី ដែលទើបបានបញ្ចប់​នៃការផ្លាស់​ប្ដូរទម្រង់

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News