វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នថ្ងៃទីដប់ប្រាំបី នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈោ្មះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News