វីដេអូកម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ "ការងារមន្រ្តី បុគ្គលិក សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣" ដែលមានលោក ថំ បណ្តូល អគ្គនាយករង និងជា...

កម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ "ការងារមន្រ្តី បុគ្គលិក សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣" ដែលមានលោក ថំ បណ្តូល អគ្គនាយករង និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ជាវាគ្មិន។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News