រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប អញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការងារការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ នៅតាមការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅសាលាសង្កាត់ស្វាយប៉ាក និងសាលាសង្កាត់ព្រែកលៀប ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅសាលាឃុំពុកឫស្សី...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប អញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការងារការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ នៅតាមការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅសាលាសង្កាត់ស្វាយប៉ាក និងសាលាសង្កាត់ព្រែកលៀប ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅសាលាឃុំពុកឫស្សី សាលាសង្កាត់ព្រែកអំពិល និងសាលាឃុំព្រែកតាមាក់ ក្នុងខេត្តកណ្តាល នាព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News