គ.ជ.ប សម្រេចលុបឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៃគណបក្សនយោបាយដែលមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌតាមការ កំណត់នៃច្បាប់

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778