ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយរបស់ ឯឧត្តម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប​ ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News