វីដេអូកម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ "កិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ក្នុងដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៃខេត្តព្រៃវែង" ដែលមានលោក វង្ស សោភ័ណ...

កម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ "កិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ក្នុងដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៃខេត្តព្រៃវែង" ដែលមានលោក វង្ស សោភ័ណ ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តព្រៃវែង ជាវាគ្មិន

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News