វីដេអូកម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ "ការស្រង់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋប៉ាន់ស្មានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ នៃខេត្តតាកែវ" ដែលមានលោកស្រី ហែម បញ្ញា ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀប...

កម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ "ការស្រង់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋប៉ាន់ស្មានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ នៃខេត្តតាកែវ" ដែលមានលោកស្រី ហែម បញ្ញា ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោត ខេត្តតាកែវ ជាវាគ្មិន

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News