វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកណ្តាល រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ជូនដល់ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News