សូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយ ឆ្នាំ២០២២ ទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត និងអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News