រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន និងមន្រ្តីរាជការ គ.ជ.ប បានរៀបចំពិធីអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការដាក់បញ្ចូល “រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ” ទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក...

ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន និងមន្រ្តីរាជការ គ.ជ.ប បានរៀបចំពិធីអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការដាក់បញ្ចូល “រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ” ទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News