វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ លេខាធិការដ្ឋានរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ស្ដីពី «ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣»

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News