វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប ប្រកាសចាប់ផ្តើមនូវដំណើរការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News