ចុះ​ថ្ងៃទី០៥ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ៖ សេចក្ដី​អំពាវនាវ ចំពោះ​ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែល​កំពុង​បំពេញ​បេសកកម្ម និង​​ធ្វើការ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/080916-01.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778