សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤០៩ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ស្តីពីការលុបឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ និងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆាំ្ន២០២៣ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញពីមណ្ឌលរាជធានី ខេត្ត ចំនួន ១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News