វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបើកសវនាការជាសាធារណៈលើបណ្ដឹងតវ៉ាទៅនឹងសេចក្ដីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដោយតម្កល់សេចក្ដីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទុកជាបានការ ជុំវិញសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពណែនាំ...

ព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបើកសវនាការជាសាធារណៈលើបណ្ដឹងតវ៉ាទៅនឹងសេចក្ដីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដោយតម្កល់សេចក្ដីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទុកជាបានការ ជុំវិញសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពណែនាំ និងញុះញង់ឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតបំផ្លាញ ឬធ្វើឱ្យខូចសន្លឹកឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778