វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប បើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលើបណ្ដឹង/សំណុំរឿងចំនួន ៥ ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពណែនាំ និងញុះញង់ឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតបំផ្លាញសន្លឹកឆ្នោតឬធ្វើឱ្យខូចសន្លឹកឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News