រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ ដឹកនាំអង្គជំនុំជម្រះ ដើម្បីជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹង/សំណុំរឿង លេខ ០០១ ០០២ ០០៣ ០០៤ និងលេខ ០០៥ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការ គ .ជ.ប។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News