សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលេខ ១១២ គ.ជ.ប.អគ្គ៖ អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ភ្ញៀវពិសេស និងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ យ៉ាងច្រើនកុះករ ចូលរួមសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

ដើម្បីឱ្យដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ ដោយស្មើភាព ដោយចំពោះ តាមវិធីជ្រើសរើសឆ្នោតជាសង្ងាត់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានអនុញ្ញាតឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោត បានចូលរួមតាមដាន សង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោត យ៉ាងច្រើនកុះករ ក្នុងនោះរួមមាន៖

- អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ មានចំនួនសរុប ៨៩.៥៦២ រូប ស្រ្តីចំនួន ៥២.៦៥២ រូប មកពី ១៣៤ សមាគម អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ មានចំនួនសរុប ៥៨៦ រូប ស្រ្តី ១៦៣ រូប មកពី ៥២ ស្ថាប័ន។

- ភ្ញៀវពិសេស មានចំនួនសរុប ១៨ រូប ស្រ្តីចំនួន ៧ រូប មកពី ១០ ស្ថាប័ន។

(តារាងលម្អិត៖ www.nec.gov.kh/khmer/content/7207)

- អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ មានចំនួនសរុប ១.២៨៩ នាក់ ស្រ្តីចំនួន ១៨៥ នាក់ មកពី ១២៧ អង្គភាព និងអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ មានចំនួនសរុប ១៣៧ នាក់ ស្រ្តីចំនួន ៣០ នាក់ មកពី ៣៨ អង្គភាព។ (តារាងលម្អិត៖ www.nec.gov.kh/khmer/content/7206)

អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត មិនត្រូវផ្ដល់ការណែនាំ ការស្ដីបន្ទោសដល់មន្រ្តីបោះឆ្នោត និងមិនត្រូវរំខាន ឬជ្រៀតជ្រែកដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត ឬបំពានទៅលើបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃច្បាប់បោះឆ្នោត បទបញ្ជា និងនីតិវិធី រួមនឹងសេចក្ដីណែនាំរបស់ គ.ជ.ប ឡើយ។ អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត និងអ្នកសារព័ត៌មាន ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌ក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន៕

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News