រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកម្មវិធីរៀបចំបទបង្ហាញ ស្តីពីនីតិវិធីនៃដំណើរការបោះឆ្នោត ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការបូកសរុបលទ្ធផល តួនាទីអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត អំឡុងពេលដំណើរការបោះឆ្នោត និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធ...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកម្មវិធីរៀបចំបទបង្ហាញ ស្តីពីនីតិវិធីនៃដំណើរការបោះឆ្នោត ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការបូកសរុបលទ្ធផល តួនាទីអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត អំឡុងពេលដំណើរការបោះឆ្នោត និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោត ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែល រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News