រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ហង្ស ពុទ្ធា សមាជិក និងជាប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប បានអញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូថៃ ដែលអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតអន្តរជាតិ (IEOP) សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្ត...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ហង្ស ពុទ្ធា សមាជិក និងជាប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប បានអញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូថៃ ដែលអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតអន្តរជាតិ (IEOP) សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ (ច្រកវីអាយភី) នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News