រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប និងជាប្រធានគណៈកម្មការអញ្ជើញ និងទទួលអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាលើការទទួល និងសម្របសម្រួលជូនអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប និងជាប្រធានគណៈកម្មការអញ្ជើញ និងទទួលអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាលើការទទួល និងសម្របសម្រួលជូនអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិដែលអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News