រូបភាពសកម្មភាប​ ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

រូបភាពសកម្មភាព​ ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ លើរបៀបវារៈ៖
- ណែនាំការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣
- ត្រួតពិនិត្យការងារកន្លងមក
- ទិសដៅការងារដែលត្រូវអនុវត្តបន្ត
- សេចក្តីផ្សេងៗ ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News