វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប រៀបចំកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតកំណត់ពណ៌លើក្រាបកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបឋម សម្រាប់គណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News