សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្តីពីការបង្ហាញទឹកខ្មៅលុបមិនជ្រះប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោត និងការសាកល្បងគុណភាពទឹកខ្មៅ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News