ព្រឹត្តិបត្រគោលនយោបាយ​​របស់​គណបក្ស​នយោបាយ លេខ ០១​​ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣