រូបភាពសកម្មភាព៖ ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប នារសៀលថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២

ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចលើយោបល់ និងអនុសាសន៍ របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ និងសេចក្តីណែនាំស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការវេចខ្ចប់បញ្ជីបោះឆ្នោតដែលប្រើក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត ព្រមទាំងការបញ្ជូនការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំទិន្នន័យអ្នកដែលបានមកបោះឆ្នោត នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប នារសៀលថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News