វីដេអូកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយ (កម្មវិធីតុមូល) សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ ប្រធានបទទី១ “គោលនយោបាយលើវិស័យអប់រំសិក្សាធិការក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា”

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News