ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាញរបស់ ឯកឧត្តម ហ៊ីង ធីឫទ្ធិ សមាជិក គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News