វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងការបិទផ្សាយបញ្ជីបេក្ខជននៅតាមមណ្ឌលរាជធានី ខេត្ត សិទ្ធិទទួលបានការការពារសុវត្ថិភាពរបស់បេក្ខជន និងការចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News