ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយរបស់ ឯកឧត្តម ឌុច សុន សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News