វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងគណបក្សនយោបាយ អំពីកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយនីមួយៗ ក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News