រូបភាបសកម្មភាព៖ បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសុវត្ថិភាព ឯកឧត្ដម ឌឹម សុវណ្ណារុំ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មាន គ.ជ.ប បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការចូលរួម...

បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសុវត្ថិភាព ឯកឧត្ដម ឌឹម សុវណ្ណារុំ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មាន គ.ជ.ប បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការចូលរួមសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្ដីពី “បែបបទនៃការបោះឆ្នោត ដើម្បីសម្រួលការចូលរួមរបស់ម្ចាស់ឆ្នោត និងការរក្សាទំនុកចិត្ត” និងមហាសន្និបាតលើកទី១០ របស់ RECEF នៅល្ងាចថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News