វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ តំណាងគណបក្សនយោបាយ ចំនួន ១៨ ចូលរួមពិនិត្យមើលឈ្មោះគណបក្សនយោបាយជាអក្សរពេញ អក្សរកាត់ និងទំហំ Logo គណបក្សដែលត្រូវដាក់លើសន្លឹកឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News