សន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយចំនួនបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងការចែកប័ណ្ណព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778