រូបភាពសកម្មភាព៖ តំណាង គ.ជ.ប ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្ដម ស៊ុំ ប៊ុនហុង អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ បានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយយុវជននៃអង្គការ YRDP ស្ដីពី...

តំណាង គ.ជ.ប ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្ដម ស៊ុំ ប៊ុនហុង អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ បានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយយុវជននៃអង្គការ YRDP ស្ដីពី «សារៈសំខាន់ និងតួនាទីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា» នៅទីស្ដីការ គ.ជ .ប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News