សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៤៤ គ.ជ.ប.ស.ជ.ណ ស្តីពី ការផ្ទេរសិទ្ធិរបស់ប្រធានគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ ជូនតំណាងដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើពាក្យសុំចុះឈ្មោះ ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ដើម្បីសង្កេតមើលការបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោត...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្ទេរសិទ្ធិរបស់ប្រធានគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ ជូនតំណាងដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើពាក្យសុំចុះឈ្មោះ ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ដើម្បីសង្កេតមើលការបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News