រូបភាពសកម្មភាព ៖ បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសុវត្ថិភាព ឯកឧត្ដម ហង្ស ពុទ្ធា សមាជិក និងជាអ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតអន្តរជាតិ (EOP)...

រូបភាពសកម្មភាព ៖ បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសុវត្ថិភាព ឯកឧត្ដម ហង្ស ពុទ្ធា សមាជិក និងជាអ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតអន្តរជាតិ (EOP) សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងប្រទេសថៃ  នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News